ค้นหา ::
HOME
ADMISSION2560
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
 บุคลากร
ดาวน์โหลด
ผลงานและสิ่งพิมพ์
NAJUA
ICOMOS2016
Conference2016
"โครงการยุวสถาปนิก ประจำปี 2555"
"โครงการยุวสถาปนิก ประจำปี 2555" สร้างอ...

รางวัลยอดเยี่ยม: แนวปฏิบัติที่ดี ในงาน SU KM DAY ครั้งที่ 1
โครงการ “สถาปัตย์จัดให้” ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ...

โครงการศึกษาภาคสนาม เซี่ยงไฮ้ โจวจวง หังโจว ซูโขว
14-19 กุมภาพันธ์ 2555

นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรของภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554
นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตร...

รางวัลงานออกแบบชุมชนเมืองดีเด่น ประจำปี 2552
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการออกแบบชุมชนเมือง ปีการ...

The Incredibles House
นักศึกษาออกแบบบ้านให้ The Incredibles ซึ่งเป็นซุปเ...

Experimental Design 1 (Y2 Studio)
ผลงานนักศึกษาปีที่ 1

<< Previous
1
2
3
4
5

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2221-5877 โทรสาร 0-2221-8837 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034-271375-8 โทรสาร 034-271378
Faculty of Architecture, Silpakorn University (Wang Tha Pra) 31 Na Pra Lan Road, Pra Nakorn Bangkok,Thailand 10200 Phone : (66)2221-5877 Fax : (66)2221-8837 E-mail : arch_fac@su.ac.th Faculty of Architecture, Silpakorn University (Sanam Chan) Rach Makha Nai Road, Muang, Nakorn Pratom, Thailand 73000 Phone : (66)34-271-375-8 Fax : (66)34-271-378 E-mail : arch_fac@su.ac.th
User:
Pw: