ค้นหา ::
HOME
ADMISSION2560
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
 บุคลากร
ดาวน์โหลด
ผลงานและสิ่งพิมพ์
NAJUA
ICOMOS2016
Conference2016
เปิดงาน SHAPING THE ENVIRONMENT 5
การเปิดงานการแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาปริญญาโท 3 ...

โครงการ WORKSHOP ARCHITECT DRAWING By Mr.Hajime Kishi
13-15 พ.ย. 2556 ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรม พระพรหมพิจิตร...

สถาปัตย์ศิลปากร รับตรง 2557
โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยตรง หลักสูตรส...

คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ
สมัครทางไปรษณีย์ : 1 - 27 สิงหาคม 2556 สมัครด้วยต...

สถาปัตย์ปาฐะ
16-17 Auggust 2013

โครงการการ ชานสถาปัตย์
โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้อง501 ห้อง502และบริเวณโถงล...

โครงการอบรมอสังหาริมทรัพย์
รุ่น2/2556

สถาปัตย์กระบวนทัศน์ REAL BANGKOK
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานสัมม...

THE PLACE OF THEORY
in Contemporary Architectural Practice and Educati...

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ 2D Drafting Solution ด้วย NanoCAD
กลุ่ม 1: 13-14 พ.ค. 56 กลุ่ม 2: 20-21 พ.ค. 56

<< Previous
1
2
3
4
5
Next >>

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2221-5877 โทรสาร 0-2221-8837 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034-271375-8 โทรสาร 034-271378
Faculty of Architecture, Silpakorn University (Wang Tha Pra) 31 Na Pra Lan Road, Pra Nakorn Bangkok,Thailand 10200 Phone : (66)2221-5877 Fax : (66)2221-8837 E-mail : arch_fac@su.ac.th Faculty of Architecture, Silpakorn University (Sanam Chan) Rach Makha Nai Road, Muang, Nakorn Pratom, Thailand 73000 Phone : (66)34-271-375-8 Fax : (66)34-271-378 E-mail : arch_fac@su.ac.th
User:
Pw: